Liên hệ

Trường Tiểu học Đông Viên

Địa chỉ: xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn,tỉnh Bắc Kạn

Phó hiệu trưởng phụ trách: Ma Thị Thu 

Số điện thoại 01689713888

Địa chỉ Email c1dongvien.pgdchodon@backan.edu.vn

vnchào mừng